Życie po śmierci

Właściwym pytaniem nie jest, czy istnieje życie po śmierci.
Właściwym pytaniem jest, czy żyłeś przed śmiercią.