Twoje zachowanie

Czas, decyduje kogo spotkasz w życiu.
Twoje serce, decyduje kogo chcesz w życiu.
Twoje zachowanie, decyduje kto w życiu zostanie.