To się stanie

To się stanie,
gdy nadejdzie właściwy czas.