Różnica pomiędzy

Jest różnica pomiędzy poddaniem się, a wiedzą, że masz już dość.