Przeciwności losu

Przeciwności losu pokazują nam,
jak piękne jest „pozwolenie temu odejść”.