Oceny

Oceny nie są miarą inteligencji,
ani wiek nie jest miarą dojrzałości.