Nie ma znaczenia

Nie ma znaczenia jak bardzo jesteś wyedukowany, utalentowany, bogaty lub za kogo się uważasz.
To jak traktujesz ludzi, ostatecznie pokazuje kim jesteś.