Jak długo trwa „na zawsze”?

Alicja: Jak długo trwa „na zawsze”?
Biały królik: Czasami, tylko sekundę.

– Lewis Carroll