Czasami najlepszą reakcją

Czasami najlepszą reakcją,
jest nie reagować wcale.